"Είναι εντυπωσιακός ο βαθμός απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων στη Στερεά Ελλάδα.περγαντας κλεαρχος
 Όχι μόνο υπερβαίνει κάθε άλλη Περιφέρεια της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης."

Johannes Hahn

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμία , 10 Ιουνίου, 2014

 

ΠΡΟΣ :

  1. Tον Περιφερειάρχη Στερεάς
  2. Τους κ.κ.Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας.
  3. Τους κ.κ.Περιφερειακούς Συμβούλους Στερεάς Ελλάδας.

Συνεδρίαση 6η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 6η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου 2014, ημέρα ευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας "ιάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2013 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της "/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 5ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2014 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της "/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της μελέτης «Τροποποίηση Κτηματολογικών πινάκων οδού Νεοχωράκι- Τανάγρα».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της "/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας κ.Αθανάσιος Μαριγούδης.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της υπ.αρ.51/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (πρακτικό 4 της 31-3-2014, θέμα 4ο) σχετικά με την έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ("/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας) και του "ήμου Τανάγρας, για την εκτέλεση του έργου «"ιαπλάτυνση Γέφυρας στη θέση Βρύση τκ Τανάγρας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της "/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας κ.Αθανάσιος Μαριγούδης.

ΘΕΜΑ 5ο: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών τροποποίησης του κόμβου Μιχαηλίδη στην επαρχιακή οδό Θηβών – Μουρικίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της "/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 5η Γενική Συνέλευση και στο "ιοικητικό Συμβούλιο της Ευβοϊκής Ανώνυμης Εταιρίας Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της Γενικής "/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. κ. Σταύρος Τσελάς.

ΘΕΜΑ 7ο: Αύξηση του ορίου πιστώσεων έτους 2014, σε έργο τις Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕ540 (Ειδικό Πρόγραμμα Ν.Φθιώτιδας – Έργα) του Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων 2014, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων, από Πιστώσεις "ιαφόρων Φορέων έτους 2014, για την Π.Ε.Φωκίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρότασης αύξησης του ορίου πιστώσεων του εθνικού Π"Ε έτους 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που επιμερίζεται σε έργα των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ766,ΣΑΕΠ066 και ΣΑΕΠ566.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων, από Πιστώσεις Ιδίων Πόρων έτους 2014, για τις Π.Ε.Βοιωτίας, Π.Ε.Ευβοίας, Π.Ε.Φθιώτιδας & Π.Ε.Φωκίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Π.Ε.Εύβοιας έτους 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Π.Ε.Ευρυτανίας από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Π.Ε.Φωκίδας έτους 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Π.Ε.Φθιώτιδας έτους 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του προγράμματος Έργων Περιφέρειας από πιστώσεις Τακτικών Κ.Α.Π., έτους 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση χρηματοδότησης δεκατριών νέων υποέργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ευρυτανίας» με κωδικό αριθμό 2013ΕΠ06600005 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 3
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση χρηματοδότησης επτά νέων υποέργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φωκίδας» με κωδικό αριθμό 2013ΕΠ06600007 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση χρηματοδότησης ενός νέου υποέργου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Βοιωτίας» με κωδικό αριθμό 2013ΕΠ06600008 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 19ο: Κατάρτιση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων έτους 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στις Συλλογικές Αποφάσεις :ΣΑΕΠ766, ΣΑΜΠ766,ΣΑΕΠ066,ΣΑΜΠ066,ΣΑΕΠ166 καθώς και την νέα Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ566.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 20ο: Τοποθέτηση πωλητών Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας σε κενές ή νέες θέσεις στις Λαϊκές Αγορές "ήμου Μώλου – Αγ.Κων/νου & "ομοκού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Η Προϊσταμένη της Γενικής "/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ Ευγενία Οικονόμου.

ΘΕΜΑ 21ο: Τοποθέτηση πωλητών Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας σε κενές ή νέες θέσεις στις Λαϊκές Αγορές Αταλάντης, Μαλεσίνας & Μαρτίνου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Η Προϊσταμένη της Γενικής "/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ Ευγενία Οικονόμου.

ΘΕΜΑ 22ο: Τοποθέτηση πωλητών σε θέσεις Λαϊκής Αγοράς Τ.Κ Άμφισσας, "ήμου "ελφών Π.Ε.Φωκίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Η Προϊσταμένη της Γενικής "/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ Ευγενία Οικονόμου.

 

Ο ΠΡΟΕΡΟΣΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ

Περγαντάς Κλέαρχος . All rights reserved.