"Είναι εντυπωσιακός ο βαθμός απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων στη Στερεά Ελλάδα.περγαντας κλεαρχος
 Όχι μόνο υπερβαίνει κάθε άλλη Περιφέρεια της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης."

Johannes Hahn

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Κλέαρχου Περγαντά, ξεκίνησε η ηµερίδα διαβούλευσης – οριστικοποίησης του Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τοποθέτηση Κλέαρχου Περγαντά - Καλλιεργητικό Πλάνο

Το Καλλιεργητικό πλάνο, αποτελεί ένα σηµαντικό σχέδιο της Περιφέρειας για την ώθηση των δυνατοτήτων της αγροτικής οικονοµίας σε τοπικό, δηµοτικό και περιφερειακό επίπεδο.

Αποτελεί δε µια ουσιαστική παρέµβαση της Περιφέρειας, προκειµένου να προωθηθεί ένα σύγχρονο παραγωγικό µοντέλο, όπου πρωτεύοντα ρόλο – ειδικά για τη Στερεά Ελλάδα, έχει η πρωτογενής παραγωγή.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, αναφέρθηκε:

 • Στις συνθήκες της κοινωνικής και οικονοµικής ύφεσης, που επιβάλλουν την ανατροπή των χρόνιων παθογενειών του αγροτικού χώρου
 • Στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας που εκπόνησε το ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Πρωτογενούς Τοµέα (Καλάθι αγροτικών προϊόντων) και προχωρά στην εφαρµογή του µε την καθιέρωση της περιφερειακής ταυτότητας (stereagro), το καλλιεργητικό πλάνο και τη σύσταση αγροδιατροφικής σύµπραξης.
 • Στην αξιοποίηση του Περιφερειακού Προγράµµατος ΕΣΠΑ, µε πλήρη αποτελεσµατικότητα και το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης στην Ευρώπη, που αναγνωρίστηκε από τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κ. Jiohannes Hahn, στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Στερεά Ελλάδα.
 • Στις επιτυχείς παρεµβάσεις της Περιφέρειας, που απέφεραν:
  • Αφενός, αύξηση των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 στη Στερεά Ελλάδα, κατά 20,55 %, και σε απόλυτο µέγεθος 333,35 εκ. €.
  • Αφετέρου εκχώρηση στις Περιφέρειες του 33% των πόρων του Γεωργικού Ταµείου, γεγονός που θα αυξήσει σηµαντικά τα 333,35 εκ. €, µε κονδύλια για υποδοµές και έργα.
 • Στην προώθηση της πολιτικής της Περιφέρειας µε επίκεντρο την αγροτική οικονοµία, που ανέτρεψε στο νέο ΕΣΠΑ την ισχύουσα κρατικοκεντρική διαχείριση του προγράµµατος Αλ. Μπαλτατζής, αναβαθµίζοντας το ρόλο των αιρετών περιφερειών.
 • Στις διεκδικήσεις, παρεµβάσεις και συνεργασίες µε το ΥΠΑΑΤ, χάρη στις οποίες χρηµατοδοτούνται και υλοποιούνται µεγάλα αγροτικά έργα στη Στερεά Ελλάδα, όπως ενδεικτικά:
  • Το αρδευτικό έργο της Ανατολικής Βίστριζας στη Φθιώτιδα, προϋπολογισµού 27 εκ.€.
  • Τα αρδευτικά δίκτυα της Λιβαδειάς Βοιωτίας, προϋπολογισµού 11,2 εκ. €
  • Το Φράγµα του Φερέκαµπου Σκύρου, προϋπολογισµού 6,4 εκ. €.    

Περγαντάς Κλέαρχος . All rights reserved.