"Είναι εντυπωσιακός ο βαθμός απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων στη Στερεά Ελλάδα.περγαντας κλεαρχος
 Όχι μόνο υπερβαίνει κάθε άλλη Περιφέρεια της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης."

Johannes Hahn

«Η μεταρρύθμιση της Κ.Α.Π. ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020».


Χαιρετισμός Περιφερειράρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχου Περγαντά

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι,
Σας καλωσορίζω όλους και σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας. Στόχος της συνάντησής μας σήμερα είναι να επικοινωνήσουμε, να συζητήσουμε και πάνω απ’ όλα να ενημερωθούμε για την Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα ισχύσει την περίοδο 2015-2020.
Η σημερινή ημερίδα γίνεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Περιφέρειας να ανοίξει ένα διάλογο με τους φορείς της Στερεάς Ελλάδας. Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία θέλουμε να συνθέσουμε και διαμορφώσουμε την πρότασή μας προς το ΥΠΑΑΤ, πριν αυτό καταλήξει στις τελικές αποφάσεις για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ στη χώρα μας.
Γνωρίζουμε ήδη ότι η μεγαλύτερη αλλαγή που θα φέρει η νέα ΚΑΠ (περίπου 19,7 δις €, είναι η ανακατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων σε επίπεδο χώρας. Το κάθε κράτος-μέλος πρέπει να αποφασίσει, ποιο θα είναι το εύρος της περιφέρειας ώστε να ανακατανεμηθούν οι ενισχύσεις (σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ, τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν αν η επικράτειά τους θα χωριστεί σε επιμέρους περιφέρειες ή αν θα είναι μία ενιαία περιφέρεια).
Υπό αυτό το πρίσμα, και με βάση τη δέσμευση του ΥΠΑΑΤ ότι πριν την τελική του απόφαση θα διαβουλευτεί με τις Περιφέρειες και τους φορείς των αγροτών, στη σημερινή μας συνάντηση πρέπει να μπούμε στην ουσία και να συμμετέχουμε στη δρομολόγηση των εξελίξεων.

Κυρίες και κύριοι,
Στη σημερινή κατάσταση, της βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, έχουν ανατραπεί δεδομένα, έχουν αναδιαμορφωθεί καταστάσεις, έχουν ασκηθεί μεγάλες πιέσεις στον πολίτη, στον εργαζόμενο, στον απασχολούμενο στην κοινωνία. Η πρόκληση είναι τεράστια, ειδικά στον αγροτικό τομέα. Γι’ αυτό, οι κινήσεις όλων μας πρέπει να δείχνουν σε μια νέα κατεύθυνση. Αφενός μέσα από τη διαχείριση των ίδιων των αιτίων της κρίσης και αφετέρου μέσα από πολιτικές που ξεπερνούν τις πολύχρονες παθογένειες του αγροτικού χώρου.

Πεποίθησή μας στην Περιφέρεια, είναι ότι η ουσιαστική ανάκαμψη της οικονομίας χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, όπου πρωτεύοντα ρόλο – δεδομένο για την Ελλάδα – έχει η πρωτογενής παραγωγή.
Για να συμβεί όμως αυτό υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, όπως:

  • Η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού.
  • Η αναζωογόνηση της υπαίθρου με νέους αγρότες και κτηνοτρόφους.
  • Οι καινούριες, οι πιο καινοτόμες και οι πιο πρωτοποριακές ιδέες για μια παραγωγή με εξωστρέφεια και ποιότητα.

Ένα από τα βασικά εργαλεία για τον επαναπροσδιορισμό του αγροτικού χώρου πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Κι ένας επιπλέον στόχος της σημερινής μας συνάντησης, όπως και όλων των προσπαθειών της Περιφέρειας που έχουν προηγηθεί είναι να εμπεδώσουμε και να προωθήσουμε αυτή τη νέα αντίληψη. Να δούμε τα πράγματα με μια νέα ματιά.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εξαρχής έβαλε στο κέντρο των προτεραιοτήτων της, την ώθηση της αγροτικής οικονομίας.
Εκπονήσαμε το Καλάθι αγροτικών προϊόντων, στην ουσία ένα καλάθι πολιτικών. Πολιτικές και δράσεις που συνδέονται σε ένα συγκροτημένο και ολοκληρωμένο σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη. Ένα σχέδιο που βγήκε από έναν κοινό περιφερειακό διάλογο με εσάς τους φορείς της Στερεάς Ελλάδας.

Προχωρήσαμε το καλάθι ένα βήμα πιο πέρα:

Σχεδιάσαμε την Περιφερειακή Ταυτότητα - Stereagro
Πρόκειται δηλαδή για την ενός ειδικού σήματος για τα ποιοτικά μας προϊόντα, που έχει ήδη σχεδιαστεί. Η ταυτότητα αυτή θα αποτελέσει το μέσο για την εθνική και διεθνή αναγνώριση της κληρονομιάς και του διατροφικού πολιτισμού της περιοχής από την οποία προέρχονται τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Καταρτίζουμε το Καλλιεργητικό Πλάνο και προχωρούμε στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη

Μέσα στις ασφυκτικές οικονομικές δυνατότητες της Περιφέρειας, και την μείωση του επιστημονικού προσωπικού των υπηρεσιών της, προχωρήσαμε να σχεδιάσουμε και καταρτίσουμε το «Καλλιεργητικού πλάνο» της Περιφέρειάς μας και να συστήσουμε την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη» τα οποία αποτελούν τα βασικά μέσα εργαλεία υποστήριξης και υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Το καλλιεργητικό πλάνο θα προσδιορίσει τις καλλιεργητικές δυνατότητες σε τοπικό, δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τα απαιτούμενα έργα υποδομής, ως βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για την αγροτική ανάπτυξη.
Το σχέδιο του καλλιεργητικού πλάνου έχει ήδη αναρτηθεί, μέσα στο 2μ13, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και είμαστε σε αναμονή προτάσεων – υποδείξεων –παρατηρήσεων όλων των παρατάξεων που συμμετέχουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, των δήμων και των φορέων των αγροτών. Η συνισταμένη όλων των απόψεων/ιδεών από την ανοικτή διαβούλευση και από τις επιμέρους συναντήσεις που άρχισαν ήδη να πραγματοποιούνται και θα γίνουν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες θα βοηθήσουν στην κατάρτιση ενός ρεαλιστικού «καλλιεργητικού πλάνου».
Επίσης ξεκινά και η προσπάθεια σύστασής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά από ένα κύκλο επαφών και συζητήσεων με όλους τους φορείς.
Με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη επιχειρείται:

Να ενισχυθεί η τοπική εφοδιαστική αλυσίδα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες οι οποίες θα συμβάλλουν στην αύξηση της ζήτησης των προϊόντων του« καλαθιού» από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Περιφέρειας
&
Να βελτιωθεί η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων του « καλαθιού » σε αγορές εκτός των ορίων της Περιφέρειας (εθνική και διεθνή αγορά), μέσω της ανάπτυξης κοινών και ενιαίων μηχανισμών προβολής και προώθησης των τοπικών μας προϊόντων.

 

Και βεβαίως, όπως μαρτυρά η σημερινή ημερίδα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και συζητούμε για νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική στη Στερεά Ελλάδα. Όμως, κυρίες και κύριοι, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η αιρετή πια Περιφέρεια (όπως και όλες οι Περιφέρειες της χώρας), αντιμετώπισαν τις συγκεντρωτικές κρατικές καταστάσεις Αποκορύφωμα του συγκεντρωτισμού είναι ο εντελώς διακριτός και κρατικοκεντρικός χειρισμός του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013. Τα κονδύλια δηλαδή της Αγροτικής Ανάπτυξης που προορίζονται – για πού αλλού;; -για την ύπαιθρο και την Περιφέρεια, είναι περιχαρακωμένα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Προφανώς αυτό το Πρόγραμμα έχει εξαιρετική σημασία για τη Στερεά Ελλάδα, μια Περιφέρεια με μεγάλη δυναμική στην αγροτική οικονομία. Προφανώς τα κονδύλια της αγροτικής ανάπτυξης έπρεπε να είναι στα χέρια μας και να προγραμματίζουμε εμείς τα έργα του τόπου μας. Και προφανώς έχουμε δώσει δυνάμεις και έχουμε εξαντλήσει χρόνο, έτσι ώστε με διαρκή παρακολούθηση, παρεμβάσεις και προσωπική παρουσία στο ΥΠΑΑΤ για να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα στην υλοποίηση μεγάλων αγροτικών υποδομών όπως ενδεικτικά:

Την ένταξη του έργου Αρδευτικά δίκτυα Λιβαδειάς, Α ́φάση– Ζώνες Β,Γ,Δ, με προϋπολογισμό 11.205.000€.
Για το έργο είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, με αποτέλεσμα την ένταξη του έργου. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τη συνέχιση και ολοκλήρωση ενός μεγάλου αρδευτικού δικτύου, τμήμα του οποίου (πλήρης κατασκευή αντλιοστασίου άρδευσης, τοποθέτηση κατακόρυφων αντλητικών συστημάτων και κατασκευή δικτύου) είχε υλοποιηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Βοιωτίας, στο πλαίσιο του Γ ́ΚΠΣ, εξυπηρετώντας καλλιεργήσιμη περιοχή 3.530 στρεμμάτων. Το έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί, αξιοποιεί τις υποδομές της υφιστάμενης παρέμβασης και κυρίως το αντλιοστάσιο και αφορά στην κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου για την άρδευση 8.750 στρεμμάτων στην περιοχή της Λιβαδειάς, 5με στόχο την εξοικονόμηση νερού, τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Την υλοποίηση του αρδευτικού έργου στον Ελαιώνα της Άμφισσας προϋπολογισμού 36.600.000€.
Το έργο επιβλέπεται από τη διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ για την εξέλιξη των εργασιών. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι αναγκαίες εργασίες για την αξιοποίηση της πεδινής περιοχής μεταξύ Άμφισσας, Χρισσού, Δελφών και Ιτέας, συνολικής καθαρής έκτασης 30.960 στρεμμάτων, έτσι ώστε η άρδευση να γίνεται με ένα σύγχρονο σύστημα με σταγόνες, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Την κατασκευή του αρδευτικού έργου της Ανατολικής Βίστριζας, προϋπολογισμού 27εκ. €.
Το έργο υλοποιείται με διευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και με την ολοκλήρωσή του θα γίνει ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής εξασφαλίζοντας την άρδευση σε 20.730 στρέμματα καθαρής εκμεταλλεύσιμης παραγωγικής αγροτικής γης.

Την υλοποίηση του φράγματος και αγωγού μεταφοράς Φερέκαμπου Σκύρου, προϋπολογισμού 6.380.000€.
Υλοποιείται με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για την κατασκευή χωμάτινου φράγματος με τα συνοδά τεχνικά στο Βόρειο τμήμα της Σκύρου, προκειμένου να δημιουργηθεί ταμιευτήρας ωφέλιμης χωρητικότητας 870.000 κυβικών μέτρων για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής.

«Κυρίες και κύριοι,
Σήμερα βρισκόμαστε ήδη στην αρχή της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Βρισκόμαστε ήδη στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ για τη χώρα και για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Κι έχουμε διανύσει μια μακρά περίοδο διεκδικήσεων προκειμένου το νέο ΕΣΠΑ να αποκεντρωθεί και να «περιφεριοποιηθεί» περισσότερο.

Έτσι την περίοδο 2014-2020:
Οι 13 Περιφέρειες θα διαχειριστούν το 35% των πόρων του νέου ΕΣΠΑ – περίπου 5,4 δις ευρώ - αναλαμβάνοντας κρίσιμο και περισσότερο ενεργό ρόλο με την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς της περιφερειακής οικονομίας. Βέβαια, παρά την αύξηση σε σχέση με το σημερινό Πρόγραμμα, διεκδίκησή μας, ήταν να διαχειριστούν οι Περιφέρειες όχι το 35% αλλά το 50% του νέου ΕΣΠΑ. Στο νέο ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσό που θα διαχειριστεί κατά την Περίοδο 2014-2020. Το νέο πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας θα είναι περίπου 20,55 % μεγαλύτερο από το τρέχον και θα φτάνει τα 333,35 εκ. €. Σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε και τα κονδύλια από το33 % των πόρων από το πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι θα εκχωρηθούν στις Περιφέρειες για υλοποίηση δράσεων. Θα έχουμε δηλαδή δικά μας κονδύλια για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε έργα χρήσιμα, έργα που έχει ανάγκη ο τόπος».

«Κυρίες και κύριοι,
Εμείς σαν Περιφέρεια, σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε, όπως άλλωστε κάναμε μέχρι τώρα στο ΕΣΠΑ, κάθε δυνατότητα του νέου προγράμματος 2014 – 2020.
Χρειάζεται ασφαλώς και το ίδιο το κράτος να ακολουθήσει μια πολιτική αξιοποίησης ευκαιριών, μια πολιτική εμπιστοσύνης στην παραγωγική βάση. Και βεβαίως μια εξωστρέφεια. Που σημαίνει να βγει έξω από στεγανά, να υπερβεί αναχρονιστικές λογικές, να κάνει άνοιγμα στην ύπαιθρο, να εμπνεύσει και να στηρίξει το δυναμικότης.

Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση που «η εμπειρία του πίσω μπορεί να δώσει την κίνηση για το μπροστά».

Σήμερα μιλάμε για καιρούς που έρχονται κι όχι για καιρούς που φεύγουν.

Σήμερα η νέα γνώση κι η καινούργια οπτική, πρέπει να γίνουν κτήμα όλων και να ενσωματωθούν στη φιλοσοφία μας: σε μια χώρα που έχει γη, έχει χέρια, έχει δυναμική, η ποιοτική παραγωγή πρέπει να γίνει το εθνικό μας κεφάλαιο.

Κλείνοντας, για να δώσω το λόγο στους εκλεκτούς ομιλητές, που θα μας ενημερώσουν για τη νέα ΚΑΠ, ευχαριστώ και πάλι όλους σας για την παρουσία σας, τη συμμετοχή σας και τη συμβολή σας στο διάλογο της Περιφέρειας που μας αφορά όλους».

 

Περγαντάς Κλέαρχος . All rights reserved.