"Είναι εντυπωσιακός ο βαθμός απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων στη Στερεά Ελλάδα.περγαντας κλεαρχος
 Όχι μόνο υπερβαίνει κάθε άλλη Περιφέρεια της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης."

Johannes Hahn

 

Πρόσκληση 2ης Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην 2η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 • Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2014, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.
 • Έγκριση του προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2014.
  Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.
 • Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθμ.114/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα.
  Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της "/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.
 • Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικών Αρχών.
  Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής "/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. κ. Ιωάννης Καρνάβας.
 • Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2013 Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας κ.Ιωάννης Γρανίτσας.
 • Κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου αντιμετώπισης καταπτώσεων – κατολισθήσεων της οδού Λίμνης – Λ.Αιδηψού.
  Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της "/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. κ.Παλαιοπάνος.
 • Διαγραφή πωλητή από θέση Λαϊκής Αγοράς Ν.Φωκίδας.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φωκίδας κ.Ηλίας "ημητρέλος.
 • Τροποποίηση της επιτροπής του άρθρου 11 του Π.".51/2006 της Π.Ε.Φωκίδας.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φωκίδας κ.Ηλίας "ημητρέλος.
 • Ορισμός μελών για την επιτροπή του άρθρου 13 παρ.4 του Π.".242/96.
  Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./ Π.Ε.Φωκίδας κ. Παναγιώτα Γαζή.
 • Προέγκριση πιστώσεων έτους 2014 για μελέτες/έργα των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΜΠ 056/3 και ΣΑΕΠ056/2.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 • Τροποποίηση της ΣΑΕΠ066 με τη διαδικασία της προέγκρισης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 • Προγραμματική Σύμβαση για το έργο « Λειτουργία Ανοικτού Κολυμβητηρίου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας».
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 • Προέγκριση πίστωσης έργου της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 056/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων 2014.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

Περγαντάς Κλέαρχος . All rights reserved.