"Είναι εντυπωσιακός ο βαθμός απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων στη Στερεά Ελλάδα.περγαντας κλεαρχος
 Όχι μόνο υπερβαίνει κάθε άλλη Περιφέρεια της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης."

Johannes Hahn

 «Καλάθι της Περιφέρειας» AGROTICA 25

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχοντας ως προτεραιότητα την προβολή των αγροτικών προϊόντων ποιότητας που περιλαµβάνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι της Περιφέρειας» µε τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, όπως είναι η τοπικότητα, η πολιτιστική κληρονοµιά κ.λ.π., αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας αυτών και την προώθησή τους στην εθνική και διεθνή αγορά, θα συµµετάσχει στην 25η AGROTICA ∆ιεθνή Εκθεση Γεωργικών Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού και Εφοδίων.

«Καλάθι Περιφέρειας»

Η Διεθνής Έκθεση AGROTICA-25 θα πραγµατοποιηθεί το διάστηµα από 30 Ιανουαρίου 2014 έως 2 Φεβρουαρίου 2014 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της HELEXPO στην Θεσσαλονίκη.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτρέπει όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και εφοδίων και τους αγρότες της Περιφέρειας µας να επισκεφτούν τη σηµαντικότερη έκθεση του κλάδου, που προωθεί την αγροτική ανάπτυξη και αξιοποιεί τα νεότερα δεδοµένα της τεχνολογίας και της επιστήµης και καλεί συνεταιρισµούς, παραγωγούς, µεταποιητές και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τοµέα να συµµετάσχουν µε τα προϊόντα τους, τα οποία θα παρουσιάσουν στο εκθετήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Περγαντάς Κλέαρχος . All rights reserved.