"Είναι εντυπωσιακός ο βαθμός απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων στη Στερεά Ελλάδα.περγαντας κλεαρχος
 Όχι μόνο υπερβαίνει κάθε άλλη Περιφέρεια της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης."

Johannes Hahn

Υπογράφτηκε σήµερα από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ» η σύµβαση για την κατασκευή του έργου που χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ «Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθµείο Γλύφας, τµήµα από χ.θ. 8+120 έως χ.θ. 11+627» προϋπολογισµού 6.400.000 €.

Πρόκειται για µια σηµαντική και επείγουσα παρέµβαση, δεδοµένου ότι µε το έργο αυτό ολοκληρώνεται ο δρόµος πρόσβασης από τον ΠΑΘΕ στο Πορθµείο. Όπως είναι γνωστό πρόκειται για έναν οδικό άξονα µήκους περίπου 11,5 χλµ, εκ των οποίων τα 8 περίπου χλµ έχουν ήδη ολοκληρωθεί και µε το έργο αυτό πρόκειται να κατασκευαστούν τα επόµενα 3,5 χλµ. Οι εργασίες προβλέπουν τη βελτίωση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του δρόµου, ο οποίος διαπλατύνεται στα 10 µέτρα, καθώς και την κατασκευή δύο
ισόπεδων κόµβων.
Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες χωµατουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήµανσης και υδραυλικών. Περιλαµβάνονται επίσης οι:

  • Εργασίες µετατόπισης των δικτύων ∆ΕΗ και ΟΤΕ, που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου
  • Απαιτούµενες απαλλοτριώσεις
  • Αρχαιολογική διερεύνηση και τυχόν ανασκαφικές εργασίες.


Όπως επισηµαίνει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς «Αξιοποιούµε τους πόρους του ΕΣΠΑ, ικανοποιώντας ένα έργο αναγκαίο και χρήσιµο που διευκολύνει την προσπέλαση µεταξύ Φθιώτιδας και Εύβοιας. Ολοκληρώνουµε το δρόµο από τον ΠΑΘΕ στο πορθµείο, δηµιουργώντας έναν σύγχρονο οδικό άξονα, προκειµένου να εξυπηρετήσουµε την κίνηση των επισκεπτών που δέχονται οι περιφερειακές µας ενότητες και να δηµιουργήσουµε µια βασική υποδοµή κυρίως για την τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Ως Περιφερειακή Αρχή, που αποτελεί συνέχεια των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ολοκληρώνουµε το έργο που είχε ξεκινήσει ο προηγούµενος Νοµάρχης, παράγοντας συνέχεια στη διοίκηση και αποτέλεσµα στη βελτίωση του οδικού δικτύου της Στερεάς Ελλάδας».

Περγαντάς Κλέαρχος . All rights reserved.