"Είναι εντυπωσιακός ο βαθμός απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων στη Στερεά Ελλάδα.περγαντας κλεαρχος
 Όχι μόνο υπερβαίνει κάθε άλλη Περιφέρεια της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης."

Johannes Hahn

ΜΑΡΜΑΡΙ – ΚΑΡΥΣΤΟ & ΠΡΟΣ ΣΤΟΜΙΟ – ΠΛΑΤΑΝΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.000.000 €

«Μαρμάρι-Κάρυστο  & Προς Στόμιο - Πλατανά»Διασταύρωση Μαρμαρίου και Στόμιο - Πλατάνα, συνολικού προϋπολογισμού 6 εκ. €.

 Όλοκληρώθηκε το έργο του Μαρμαρίου, ενώ έχει αποδοθεί σε κυκλοφορία και το Στόμιο-Πλατάνα, βελτιώνοντας την ασφάλεια του επαρχιακού δρόμου.

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.000.000 € 

«Παράκαμψη Αιδηψού»Η παράκαμψη της Αιδηψού, προϋπολογισμού 7 εκ. €., αποτελεί μια από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις. Δημοπρατήθηκε με πιστώσεις της Περιφέρειας και βρίσκεται σε στάδιο προσυμβατικού ελέγχχου.

Περγαντάς Κλέαρχος . All rights reserved.