"Είναι εντυπωσιακός ο βαθμός απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων στη Στερεά Ελλάδα.περγαντας κλεαρχος
 Όχι μόνο υπερβαίνει κάθε άλλη Περιφέρεια της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης."

Johannes Hahn

Καρύστου

Υλοποίηση έργου προϋπολογισμού 1.500.000 €

«Λιμάνι Καρύστου»

Μαντουδίου

Υλοποίηση έργου προϋπολογισμού 4.500.000 €

Κύμης

Υλοποίηση έργου προϋπολογισμού 8.879.000 €

Περγαντάς Κλέαρχος . All rights reserved.