"Είναι εντυπωσιακός ο βαθμός απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων στη Στερεά Ελλάδα.περγαντας κλεαρχος
 Όχι μόνο υπερβαίνει κάθε άλλη Περιφέρεια της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης."

Johannes Hahn

Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμών Κεντρικής ΕύβοιαςΥπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά, η σύµβαση για τη µελέτη του έργου δικτύων ύδρευσης σε 79 οικισµούς της Κεντρικής Εύβοιας, από το φράγµα Σέτα-Μανίκια.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς και ο ανάδοχος του έργου, υπέγραψαν, τη σύµβαση µεταξύ Περιφέρειας και εργολήπτριας επιχείρησης για τις συµπληρωµατικές µελέτες κατασκευής δικτύων ύδρευσης Σέτα Μανίκια, που χρηµατοδοτείται από πρόγραµµα της Περιφέρειας µε 1.200.000€.

Αντικείµενο της µελέτης είναι τα εξωτερικά υδραγωγεία, συνολικού µήκους 187 χιλιοµέτρων, µε σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης της Κεντρικής Εύβοιας, από το Αιγαίο έως τον Ευβοϊκό, και συγκεκριµένα της Κύµης, του Οξύλιθου, της Αµαρύνθου και του Αλιβερίου, καθώς και των παρεµβαλλόµενων πόλεων και οικισµών.
Βασική πηγή υδροληψίας αποτελεί ο ταµιευτήρας του φράγµατος Σέτα-Μανίκια, από όπου το νερό, µετά την έξοδό του, προβλέπεται να οδηγείται για διύλιση και στη συνέχεια στη δεξαµενή καθαρού νερού και στα εξωτερικά υδραγωγεία. Τα εξωτερικά υδραγωγεία, µέσα από πέντε κύριους και πολλούς δευτερεύοντες κλάδους δικτύων, καταλήγουν σε 79 δεξαµενές στους υπό υδροδότηση οικισµούς.

«Μια µεγάλη, σηµαντική, αναγκαία και ζωτικής σηµασίας παρέµβαση για την Εύβοια»,
χαρακτηρίζει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς το έργο της υδροδότησης της Κεντρικής Εύβοιας από το φράγµα Σέτα-Μανίκια, επισηµαίνοντας :

«Με την υπογραφή αυτής της σύµβασης, προχωρούµε στην ολοκλήρωση των µελετών για ένα τεράστιο έργο που εξασφαλίζει πόσιµο νερό σε 79 οικισµούς. Πρέπει να πούµε ότι µέχρι να καταλήξει το νερό από το φράγµα στους οικισµούς, χρειάζεται να κατασκευαστούν ορισµένα βασικά έργα, όπως το διυλιστήριο, η κεντρική δεξαµενή συγκέντρωσης νερού και τα εξωτερικά δίκτυα. Με αυτή τη µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, ολοκληρώνουµε σχεδόν όλες τις µελέτες που απαιτούνται για το σύνολο του έργου. Είµαστε δε σε συνεχή συνεργασία µε το ΥΠΥΜΕ∆Ι , για να χρηµατοδοτηθούν και να κατασκευαστούν αυτά τα έργα.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δίνουµε προτεραιότητα στην ωρίµανση µεγάλων παρεµβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση επιδιώκουµε να λύσουµε ένα βασικό πρόβληµα µιας τεράστιας περιοχής στην Εύβοια. Μιλάµε για 79 πόλεις και οικισµούς, από το Αιγαίο µέχρι τον Ευβοϊκό, για τις οποίες δροµολογούµε την παροχή πόσιµου και καθαρού νερού. Πιστεύουµε πως η ετοιµότητά µας, ειδικά εν όψει της έναρξης της Ε’ προγραµµατικής περιόδου θα είναι βασικό µας εφόδιο για υλοποιήσουµε έργα χρήσιµα και αναγκαία για τον τόπο µας και την κοινωνία»

 

Περγαντάς Κλέαρχος . All rights reserved.