"Είναι εντυπωσιακός ο βαθμός απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων στη Στερεά Ελλάδα.περγαντας κλεαρχος
 Όχι μόνο υπερβαίνει κάθε άλλη Περιφέρεια της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης."

Johannes Hahn

Ανακαίνιση θερινού Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας«Ανακαίνιση θερινού ∆ηµοτικού Θεάτρου», µε συνολικό προϋπολογισµό ύψους 980.000€

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκε το έργο µε τίτλο: «Ανακαίνιση θερινού ∆ηµοτικού Θεάτρου», µε δικαιούχο τον ∆ήµο Λαµιέων και συνολικό προϋπολογισµό 980.000€, µεγάλο µέρος του οποίου συγχρηµατοδοτείται από Εθνικούς πόρους και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 -2013».

Ο Περιφερειάρχης επεσήµανε: «Εξασφαλίσαµε χρηµατοδότηση για την υλοποίηση ενός έργου ανάπλασης, που θα βοηθήσει στην πολιτιστική αναβάθµιση της πόλης της Λαµίας. Το θερινό ∆ηµοτικό Θέατρο θα λειτουργήσει ως Συγκρότηµα Πολιτισµού και θα µπορεί να φιλοξενήσει θεατρικές παραστάσεις, κινηµατογραφικές προβολές, µουσικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις λόγου», ενώ τόνισε: «Ολοκληρώνουµε τις εντάξεις έργων αστικών παρεµβάσεων, µε τα οποία στοχεύουµε στην αναβάθµιση της λειτουργικότητας, της βιωσιµότητας, της πολιτιστικής ταυτότητας και της αισθητικής των αστικών κέντρων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην προσπάθειά µας αυτή, οι ∆ήµοι αποτελούν σηµαντικοί µας συνεργάτες».

Το έργο αφορά στη διαµόρφωση της Πλατείας, της Σκηνής και τµήµατος των βοηθητικών χώρων του Θερινού ∆ηµοτικού Θεάτρου Λαµίας, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες υποδοµές για την εγκατάσταση του εξοπλισµού σκηνής θεάτρου και συγκεκριµένα όλους τους µηχανισµούς κίνησης, συστήµατα, κατασκευές και παρελκόµενα αυτών. Επίσης, µέσω του έργου προβλέπονται όλες τις απαραίτητες υποδοµές για την εγκατάσταση του εξοπλισµού για τον θεατρικό φωτισµό, τον γενικό φωτισµό, ενισχυµένο ήχο και οπτικοακουστικών συστηµάτων. Η παρέµβαση θα ολοκληρωθεί µε την προµήθεια εξοπλισµού ενισχυµένου - κινηµατογραφικού ήχου. Βασικό στόχο αποτελεί η δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για την καλή και ασφαλή λειτουργία του χώρου για τις ζητούµενες χρήσεις.

 

Περγαντάς Κλέαρχος . All rights reserved.