"Είναι εντυπωσιακός ο βαθμός απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων στη Στερεά Ελλάδα.περγαντας κλεαρχος
 Όχι μόνο υπερβαίνει κάθε άλλη Περιφέρεια της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης."

Johannes Hahn

Ελληνικά

Βιογραφικό Κλέαρχου Περγαντά

 

Ο Κλέαρχος Περγαντάς γεννήθηκε στη Λιβαδειά.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εν συνεχεία, το 1982 έγινε δεκτός στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης στο Παρίσι όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του, ειδικευόμενος στο Διοικητικό, Συνταγματικό και Κοινοβουλευτικό Δίκαιο, με υποτροφία του Συμβουλίου Επικράτειας. Το 1984 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο ενώ το 1992 ανακηρύχθηκε αριστούχος διδάκτωρ του Διοικητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας και στο ενεργητικό του, έχει καταγράψει ένα αξιοσημείωτο συγγραφικό έργο με βιβλία-διατριβές, που έχουν εκδοθεί, και άρθρα και μελέτες, που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά.

Το 2002 εκλέχθηκε Νομάρχης Βοιωτίας με ποσοστό 53%.

Το 2006 επανεκλέχτηκε Νομάρχης Βοιωτίας με ποσοστό 54%.

Ήταν επίσης, εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ) για το διάστημα 2007 -2010 και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΕΝΑΕ, με αποτέλεσμα την ευρεία γνώση και εμπειρία σε θέματα Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας.

Τον Οκτώβρη του 2010 εξελέγη ως ο πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας με ποσοστό 53%.

Στις εκλογές του 2014, αποφάσισε να μη συμμετέχει και μετά από 12 χρόνια ολοκλήρωσε την αυτοδιοικητική του διαδρομή.

Ο Κλέαρχος Περγαντάς ήταν επικεφαλής της εθνικής αντιπροσωπείας αυτοδιοίκησης στο συμβούλιο της Ευρώπης με έδρα το Στρασβούργο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ένωσης Περιφερειαρχών Ελλάδος την περίοδο 2011-2014.

Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 ήταν επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στο νομό Βοιωτίας

 

English

Biography of Klearchos Pergantas

 

klearxos pergantasKlearchos Pergantas was born in Livadia.

He studied law at the University of Athens.

In 1982 he was accepted at the Sorbonne University Law School of Paris where, having a scholarship from the State Council of Greece, he completed his studies specializing in Administrative, Constitutional and Parliamentary Law. In 1984 he received a Masters degree in Public Law and in 1992 was named a distinguished doctor of Administrative Law at the University of Athens.

He has excellent knowledge of the French language. He has remarkable writings to his credit such as writings-theses books have been issued, as well as articles and studies have been published in scientific journals.


During all those years, beyond his professional and scientific activity, he remained an active citizen of the Viotia region with continuous political and social presence.

Having knowledge of the problems of the prefecture and with a focus on development, at the age of 42, he was elected Prefect of Viotia at the county elections in October of 2002. In 2006, he was again a candidate and was re-elected Prefect on the first Sunday with 54% of the votes. Overall, he served as a Prefect for two consecutive four-year periods (2003-2010).

Since 1-1-2011 is the first elected Governor of the Region of Central Greece, as it transpired from the implementation of the Kallikratis Programme.

In 2014 elections, he decided not to participate and after of 12 years he completed his career as governor of Central Greece.

 

 

French

Curriculum vitae du Klearchos Pergantas

 

Il a fait ses études à la faculté de droit de l’Université d’Athènes

klearxos pergantasEnsuite, en 1982 il a été admis à la faculté de droit de l’Université Paris –Sorbonne où il a accompli ses études et il a été spécialisé en droit administratif, constitutionnel et parlementaire avec une bourse d'études du Conseil d’État. En 1983 il a obtenu un D.E.A. en droit public et en 1992 il a été nommé Docteur en droit administratif de l’Université d’Athènes avec mention.

Il a une excellente connaissance de la langue française, et à son actif, il a enregistré une œuvre remarquable des livres – thèses, qui ont été édités, ainsi que des articles et des études, qui ont été publiés dans des revues scientifiques.

Tous les ans au-delà de l'activité professionnelle et scientifique, il restait citoyen actif en Béotie, avec une présence politique et sociale continue.

Etant toujours en courant des problèmes de la Préfecture, avec une position et une opinion précise sur le développement de la région, à l'âge de 42 ans, il a été élu Préfet de Béotie aux élections préfectorales en Octobre 2002. En 2006, il était de nouveau candidat et il a été réélu Préfet au premier tour des élections, avec un pourcentage de 54%. En total, il a servi la Préfecture pour deux périodes successives de quatre ans (2003-2010).

Depuis le 1.1.2011, il est le premier gouverneur élu de la région de la Grèce Centrale, comme résultat de la mise en œuvre du programme Kallikratis.

2011 - 2014

Governor of the Region of Central Greece

The first elected Governor of the Region of Central Greece, as it transpired from the implementation of the Kallikratis Programme.
2002 - 2010

Prefect of Viotia

Elected Prefect of Viotia at the county elections in October of 2002 & September of 2006.
1987 - 1994

Special Advisor to the Ministry of Interior

Regional growth & Development of the institutional framework of the Secondary Local Government.
1982 -1984

Sorbonne University of Paris

Administrative, Constitutional and Parliamentary Law.
2011 - 2014

Gouverneur de la région de la Grèce centrale

First elected Governor of the Region of Central Greece, as it transpired from the implementation of the Kallikratis Programme.
2002 - 2010

Prefect of Viotia

Served as a Prefect of Viotia, for two consecutive four-year periods (2003-2010).
1987 - 1994

Special Advisor to the Ministry of Interior

Regional growth & Development of the institutional framework of the Secondary Local Government.
1982 -1984

Sorbonne University of Paris

Administrative, Constitutional and Parliamentary Law.
2011 - 2014

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης.
2002 - 2010

Νομάρχης Βοιωτίας

Εκλέχθηκε Νομάρχης Βοιωτίας για δυο συνεχόμενες τετραετίες (2002-2010).
1987 - 1994

Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εσωτερικών

Θέματα περιφερειακής ανάπτυξης Επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου για τη συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης
1982 -1984

Πανεπιστήμιο Σορβόνης

Ειδικεύτηκε στο Διοικητικό, Συνταγματικό και Κοινοβουλευτικό Δίκαιο, με υποτροφία του Συμβουλίου Επικράτειας.
1977 -1981

Νομική Σχολή Αθηνών

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περγαντάς Κλέαρχος . All rights reserved.